Pickin' - Savannah, GA
Pickin' - Savannah, GA
press to zoom
Travellin' Man - Savannah, GA
Travellin' Man - Savannah, GA
press to zoom
Baptism Dress
Baptism Dress
press to zoom
Nancy
Nancy
press to zoom
Scottish Rite Temple - Santa Fe, NM
Scottish Rite Temple - Santa Fe, NM
press to zoom
Preachin' - Savannah, GA
Preachin' - Savannah, GA
press to zoom
Portrait Study, Santa Fe
Portrait Study, Santa Fe
press to zoom
Portrait Study, Santa Fe
Portrait Study, Santa Fe
press to zoom
Window light- Scottish Rite Temple
Window light- Scottish Rite Temple
press to zoom
Remnants- Scottish Rite Temple
Remnants- Scottish Rite Temple
press to zoom
Marti
Marti
press to zoom
NM State Penitentiary
NM State Penitentiary
press to zoom
Last Man Standing - NM State Penn
Last Man Standing - NM State Penn
press to zoom
Pieta - Scottish Rite Temple
Pieta - Scottish Rite Temple
press to zoom
Portrait Study - Santa Fe
Portrait Study - Santa Fe
press to zoom